BreumLanParty

Minecraft

Til Breum Lan Party afholder vi en Minecraft turnering. Hvem kan bygge det bedste ud fra et tema, angivet af turneringsafholder? Men pas på – der er tid på. Er du i tvivl om noget, kan dette forefindes i nedenstående regelsæt. Indeholder regelsættet ikke svaret på dit spørgsmål, kan du henvende dig til admin-bordet.

Turneringspræmier

Præmierne til Minecraft er endnu ikke offentliggjort.

Regelsæt

§1 – Generelt
  • §1.1 Minecraft byggekonkurrence er underlagt følgende regelsæt.
  • §1.2 Plot: 150×150
  • §1.3 Der er mulighed for brug af både Voxelsniper og Worldedit samt Head Decoration.
  • §1.4 Tema: Bliver oplyst til Breum lanparty.
  • §1.5 De bedste 5 deltagere bliver udvalgt, og får karaktere fra 1-10 af dommerpanelet.
  • §1.7 Man har 3 timer til at bygge.
  • §1.8 Dommerpanelet vælges til Breum lanparty.
§2 – Kommunikation

For at gøre kommunikationen nemmere kan man tage kontakt til admins via vores teamspeak server.

Vi bruger teamspeak serveren: cocoonesport.dk

Man kan selvføglelig altid kontakte admins ved admin bordet.

§3 – IP
  • §3.1Der tildeles 1 plot pr. deltager.
Tilmelding

For at deltage til vores Minecraft byggekonkurrence skal man tilmelde sig ved adminbordet.